Zdalna pomoc

Zdalna pomoc

Potrzebna szybka jednorazowa pomoc?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiliśmy usługę komputerowej pomocy zdalnej. Dzięki temu jesteśmy z pomocą szybciej, a nasze usługi nie są zależne od ceny paliw czy ilości kilometrów. 

Aby uruchomić zdalną sesję należy pobrać i zainstalować program TeamViewer. Kliknij poniżej na czerwony napis szybka pomoc: 

TeamViewer wersja 14.

zdalna pomoc

1. Program pobieramy TUTAJ

2. Zapisujemy plik TeamViewer_Host_Setup.exe np. na pulpicie i uruchamiamy go.

Poniżej opisaliśmy dalsze kroki związane z instalacją programu.

3. W zależności od systemu może być konieczność ręcznego potwierdzenia instalacji, jeśli wyskoczy okno z koniecznością potwierdzenia instalacji jak np. to poniżej.

 
 

4. Na pierwszym oknie po uruchomieniu programu klikamy ‘Dalej’, pole ‘Wyświetl ustawienia zaawansowane’ zostawiamy odznaczone.

 
 

5. Na następnym ekranie zaznaczamy opcję ‘Do celów indywidualnych/niekomercyjnych’ i klikamy ‘Dalej’

 
 

6. Na następnym ekranie zaznaczamy pola ‘Akceptuję warunki umowy licencyjnej’ i ‘Dalej’

 
 

7. W następnym ekranie wpisujemy dowolne silne hasło i nazwę komputera, oraz zostawiamy odznaczoną opcję ‘Po zakończeniu instalacji, dodaj ten komputer do mojej listy komputerów’

 
 

8. Po zakończeniu procesu instalacji klikamy przycisk ‘Zakończ’

9. Uruchamiamy program i odczytujemy ID i hasło, które należy nam podać. 

 

W razie problemów z instalacją i konfiguracją prosimy o KONTAKT.