Kasy fiskalne

Kasy fisklane

MBM2 – Serwis urządzeń fiskalnych i oprogramowania sprzedażowego 

Sprzedajemy i serwisujemy kasy fiskalne oraz drukarki fiskalne od 1995r.

 • Kierujemy się prostą zasadą: szybko, skutecznie, kompetentnie i niedrogo.
 • Nie pobieramy opłaty za dojazd po uzgodnieniu terminu przeglądu lub dostawy kasy fiskalnej.
 • Działamy na obszarze wyznaczonym miejscowościami: Szczecin, Police, Świnoujście, Kamień Pomorski, Rewal, Gryfice, Nowogard, Goleniów, Stargard Szczeciński, Pyrzyce, Myślibórz, Dębno, Mieszkowice, Osinów, Chojna, Krajnik Dolny, Widuchowa, Gryfino

   

 Szanujemy Twój czas, nie musisz przyjeżdżać do nas.
 • poradzimy w wyborze najlepszej dla Twojej działalności kasy fiskalnej,
 • zaprogramujemy ją, dowieziemy i przeszkolimy w obsłudze,
 • przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty do Urzędu Skarbowego. 

Potrzebujemy od Ciebie tylko listę towarów do zaprogramowania w kasie.

Nasi klienci:

gabinety lekarskie, szpitale, laboratoria, kancelarie adwokackie, punkty gastronomiczne, bary, restauracje, hotele, placówki handlowe: sklepy i hurtownie, punkty usługowe, komisy, przedsiębiorstwa transportowe, stacje paliw. 

Zadzwoń do nas.
Nasz konsultant zawsze chętnie pomoże 661 914 482 lub 693 282 312

Kasy fiskalne  

Od 1995r. serwisujemy kasy i drukarki fiskalne w punktach handlowych i gastronomicznych,  hotelach, stacjach paliw, hurtowniach, mobilnych punktach sprzedaży. Ten czas to dla nas bogactwo doświadczeń, zarówno sukcesów jak i chwil trudnych. Na wszystkie możemy dziś spojrzeć z podniesionym czołem.

To my odpowiadamy przed Państwem za udany zakup. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dla Was niezwodność. Z tego powodu prowadzimy serwis urządzeń fiskalnych tylko wybranych, sprawdzonych producentów: Posnet, Sharp, Elzab, Novitus. Znamy odpowiedź na pytanie, czy warto kupować najtańsze kasy.

Ufiskalniliśmy już ponad 3 tysiące urządzeń fiskalnych…

Sprawdź nas.

Zapraszam do współpracy.

Rafał Ciszkiewicz

Współwłaściciel MBM-2

 

 Na naszych stronach znajdziesz:

 • informację o obsłudze od momentu wyboru kasy, przez cały okres jej użytkowania,
 • materiały pomocne w przygotowaniu i wysłaniu do urzędu skarbowego wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • dane kontaktowe zapewniające szybki czas reakcji na zgłoszenie, nie przekraczający 24h,
 • informacje o profesjonalnych szkoleniach z obsługi kas fiskalnych.

Ceny podajemy wraz z podatkiem VAT. Żadnych tricków i gwiazdek.

W trakcie użytkowania kasy należy nie rzadziej niż co 24 miesiące wykonywać obowiązkowe przeglądy fiskalne. Przeglądy takie są odpłatne. Podczas wykonywania przeglądu serwisant sprawdza poprawność kasy pod kątem prawidłowego rejestrowania przez nią transakcji, wykonywania raportu dobowego i zapisywania go do pamięci fiskalnej kasy, pracy akumulatora i wyświetlaczy. Sprawdza również stan plomby i liczbę dokonanych zerowań – resetów. Wykonanie obowiązkowego przeglądu potwierdza wpisem do książki serwisowej.

Nabyte przez nas wieloletnie doświadczenie potwierdza, że okres 24 miesięcy pomiędzy przeglądami z punktu widzenia poprawności pracy mechanizmu drukarki paragonów czy akumulatorów zainstalowanych w kasie to zbyt duża przerwa. Niepotrzebnie rośnie ryzyko awarii kasy, co za tym idzie powstanie niepotrzebnych kosztów i przestojów w pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy gwarancyjne przeglądy co 12 miesięcy. Korzyści z ich wykonywania opisane są na poprzedniej stronie. Przypomnę tylko o przedłużonej gwarancji na moduł fiskalny, niskiej cenie, braku kosztów za dojazd i o przeglądzie obowiązkowym, którego cena wynosi wtedy 1,- zł.

1. Urząd Skarbowy nada Twojej kasie numer ewidencyjny. Nanieś go w sposób trwały na kasę, np. niezmywalnym flamastrem.

2. W okresie użytkowania kasy zalecamy co 12 miesięcy wykonywanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.
    Nie są obowiązkowe. Rozważ jednak korzyści jakie płyną z ich wykonywania:

 • przedłużona, pełna gwarancja na całą kasę fiskalną,
 • archiwizujemy nośnik pamięci kopii elektronicznej w Twojej kasie za 1,-zł”,
 • brak opłaty za dojazd przy przeglądzie,
 • mniejsza awaryjność,
 • dodatkowe czynności konserwacyjne wykonujemy w cenie przeglądu,
 • drobne korekty w zaprogramowanych danych w kasie w cenie przeglądu,
 • wsparcie telefoniczne w razie potrzeby,
 • rabat na usługi serwisu i zakupy w naszym sklepie,
 • obowiązkowy przegląd techniczny za 1,- zł.

3. W terminie do 24 miesięcy od ufiskalnienia pamiętaj o wykonaniu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej.
    Przypomni Tobie o tym zaprogramowany przez nas komunikat pojawiający się na wyświetlaczu kasy.     

To się zwyczajnie opłaca

W MBM2 cena za obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej wynosi tylko 1,- zł.
Oferta skierowana jest dla wszystkich użytkowników kas, którzy wybrali gwarancyjne przeglądy techniczne.

Obowiązki

Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:

 1. prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych,
 2. sprzedaż o której mowa powyżej przekroczyła w 2012 roku 20,- tys. złotych

Inaczej jest jeżeli rozpoczynasz dopiero działalność o której mowa w punkcie 1. powyżej. Jeżeli nie podlega ona zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej do ewidencjonowania sprzedaży, to kasę będziesz musiał zainstalować najpóźniej miesiąc po miesiącu w którym przekroczyłeś określony próg. Obliczenie kwoty tego progu proponujemy pozostawić specjalistom w biurach rachunkowych, które prowadzą Twoje sprawy księgowe.

Przed terminem ufiskalnienia kasy koniecznie napisz do Urzędu Skarbowego oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji. Pamiętaj, że przy planowanym zakupie większej ilości kas fiskalnych, możesz rozłożyć ich zakup na miesięczne raty. Co miesiąc musisz zakupić i ufiskalnić 1/5 planowanych kas w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych.

Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu – zwrotu 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700,- zł, musisz:

 • być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas),
 • posiadać dowód zapłaty całej należności,
 • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
 • przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas (patrz wyżej),
 • w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić Urząd Skarbowy na właściwym formularzu.

Uwaga. Proszę pamiętać, że odpis przysługuje wyłącznie tym, którzy rozpoczynają wprowadzanie pierwszej kasy. Warto więc zadeklarowaną liczbę kas powiększyć o kasy rezerwowe lub kolejne, przeznaczone do planowanych do otwarcia nowych punktów sprzedaży. Jedynie w przypadku, gdy przepisy nałożyły na Ciebie obowiązek prowadzenia ewidencjonowania na kasie wybranych towarów, a następnie obowiązek ten został poszerzony i wynika z tego konieczność dokupienia nowych kas fiskalnych, możesz uzyskać odpis także na te dodatkowe kasy.

Rejestrując sprzedaż na kasie fiskalnej powinieneś:

 • zawsze odrywać i wydawać oryginał paragonu kupującemu,
 • na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny,
 • po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu wykonać okresowy – miesięczny raport fiskalny,
 • zlecać uprawnionemu serwisowi co 24 miesiące wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy,
 • przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone raporty dobowe i miesięczne,
 • przechowywać kopie paragonów (rolki kontrolne, lub zapisy na karcie pamięci) przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane.

Jeżeli zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat od momentu ich wprowadzenia z powodu likwidacji firmy, kradzieży kasy, zniszczenia kasy itp. masz obowiązek zwrócić odpis.

Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie Klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który dołączysz do kopii faktury.

Jeżeli utraciłeś książkę serwisową kasy fiskalnej, musisz niezwłocznie powiadomić o tym urząd skarbowy, a następnie (z kopią powiadomienia) zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.

Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę np. po kradzieży, przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

  

Informacje i zalecenia

Sprawdź termin ufiskalnienia kasy. Zalecamy zakup kasy nawet miesiąc wcześniej po to, by poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po ufiskalnieniu.

Ufiskalnienie – proces polegający na bezpowrotnym zaprogramowaniu kasy tak, by zapisywała dane o sprzedaży i użytkowaniu kasy do pamięci fiskalnej. Zalecamy przeprowadzenie tej operacji nieco wcześniej, by pośpiech nie stał się przyczyną kosztownych pomyłek i stresu.

O zakupie kasy rezerwowej decydujesz samodzielnie. Pamiętaj jednak, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej, nie można prowadzić sprzedaży.

Należy użytkować kasy zgodnie z przepisami. W przeciwnym wypadku grozi utrata prawa do odliczenia 90% wartości kasy, utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe) grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Paragon fiskalny powinien zawierać:

 • nazwę lub imię i nazwisko podatnika,
 • adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży w miejscach niestałych adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer kolejny wydruku,
 • datę, godzinę i minutę sprzedaży,
 • oznaczenie: PARAGON FISKALNY,
 • nazwy sprzedawanych towarów i usług pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację,
 • ceny jednostkowe towarów i usług,
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 • wartości rabatów o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku wg poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer kasy i oznaczenia kasjera – przy większej niż jednym stanowisku kasowym,
 • numer NIP nabywcy – na żądanie nabywcy, *
 • być zakończony wydrukowanym logo fiskalnym z numerem unikatowym.

Jeżeli klient rezygnuje z zakupu przed zakończeniem sprzedaży, możesz wycofać wybraną pozycję lub anulować cały paragon. Operacja ta możliwa jest tylko przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA. Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak Klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać protokół zwrotu towaru, dołączając oryginał paragonu, na odwrocie którego umieszczamy dane osobowe Klienta i jego podpis.

Kontrola kas rejestrujących przez urzędnika polega na sprawdzeniu: stanu technicznego kasy, plomb, prawidłowości obsługi Klientów (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty), dobowego raportu fiskalnego, zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów), numeru: fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego naniesionego trwale na obudowę kasy w widocznym miejscu, książki serwisowej, która musi być zawsze przy kasie.

Zalecamy stosowanie papieru z atestem. Kupując papier słabej jakości np.: pylący, zwiększasz koszty eksploatacji kasy – konieczność dodatkowej konserwacji drukarki. Kupując papier termiczny bez atestu, nie masz gwarancji przechowania raportów przez 5 lat od zakończenia danego roku podatkowego.

 *) Dotyczy kas które uzyskają homologację po dniu obowiązywania rozporządzenia

Artykuł aktualizowano w dniu 17-06-2019 r.

Wszystkie podane na tej stronie ceny są cenami netto bez podatku VAT