MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE

Aplikacja Comarch do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z poniższej treści dowiecie się:

  • jakie dokładnie czynności należy wykonać, aby wdrożyć obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych i sprawnie nimi zarządzać,
  • ile zajęłaby obsługa pracowników bez użycia narzędzi IT, a ile można zaoszczędzić czasu korzystając z rozwiązania Comarch PPK..

Rozwiązanie zostało przygotowane zgodnie ze standardami wypracowanymi w grupie roboczej dostawców systemów ERP, instytucji finansowych i agentów transferowych.

 
 
 

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie krok po kroku

 
 
 
 

1. Umowa o zarządzanie

Pracodawca powinien wybrać instytucję finansową do zarządzania pieniędzmi odprowadzanymi w ramach PPK. Wszystkie instytucje zajmujące się zarządzaniem PPK są dostępne na stronie mojeppk.pl prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, w której określa warunki prowadzenia PPK w firmie, w niej może również zadeklarować odprowadzanie składki dodatkowej za pracowników.

Comarch PPK umożliwia zawarcie umowy online z wybranymi instytucjami finansowymi.

 
 

2. Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników

W kolejnym kroku firma przygotowuje listę uczestników PPK zgodnie z zapisami ustawy o PPK i przesyła ją do wybranej instytucji finansowej. Dla wszystkich osób (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat) zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Z Comarch PPK przygotujecie Państwo listę uczestników i będziecie mogli ją automatycznie przesłać do instytucji finansowej.

 
 

3. Comiesięczne wpłaty

Gdy już pracodawca zawarł obie umowy od teraz co miesiąc zgodnie z deklaracjami wysokości składek ma obowiązek obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wraz z wpłatą na rachunek instytucji finansowej pracodawca przekazuje informacje o pobranych składkach w podziale na składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone przez pracownika i pracodawcę.

Comarch PPK jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP, automatycznie pobiera informacje o naliczonych składkach i umożliwia wysłanie ich do instytucji finansowej.

 
 

4. Aktualizacje danych

Pracownik w każdej chwili może przystąpić lub wystąpić z PPK, dlatego pracodawca będzie zgodnie z dyspozycjami aktualizował listę uczestników PPK w instytucji finansowej. W razie konieczności będzie również zgłaszał zmiany danych identyfikacyjnych lub danych kontaktowych uczestnika oraz danych o deklaracjach wysokości składek.

Z Comarch PPK wszystkie aktualizacje będziecie mogli Państwo przekazać do instytucji finansowej automatycznie.

 
 

O ile krok pierwszy i drugi to czynności jednorazowe, to kolejne kroki są wykonywane cyklicznie i Comarch PPK pomaga je zautomatyzować.

 
 
 
 

Pozostało już niewiele czasu, aby pozyskać odpowiednie oprogramowanie do obsługi PPK.

  • Prowadzenie PPK jest nowym wymogiem i wiąże się z nim konieczność rozpoczęcia i obsługi wielu procesów wewnątrz firmy.
  • Obowiązkiem PPK, objęte są już firmy, które posiadają powyżej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku dołączyły do nich firmy średniej wielkości (od 50 do 249 pracowników).

Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 zatrudniali co najmniej 50 osób, umowę o zarządzanie muszą podpisać do 24 kwietnia 2020 roku, a pierwsze umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 roku.

 

Aplikacja Comarch PPK to zatem szansa na szybkie wdrożenie obsługi PPK w firmie.

 
 

Zapytaj o demo aplikacji Comarch PPK