MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE

Kasy on-line garść przydatnych informacji

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących mają możliwość stosowania kasy on-line. Urządzenie to umożliwia przekazywanie danych o sprzedaży do systemu teleinformatycznego KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. 

Dane z kas on-line zawierają wszystkie informacje z paragonów. Są to NIP podatnika, jego dane adresowe, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru lub usługi, datę i czas sprzedaży. Informacje te są przekazywane bezpośrednio i automatycznie, również w czasie rzeczywistym dokonanej transakcji.

W związku z tym niektórzy podatnicy, będą zmuszeni do wymiany dotychczas używanych kas na kasy on-line. Szczegóły poniżej.

Obowiązek używania kas on-line dla rozpoczynających działalność, a także obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy on-line przedstawia się następująco:
– 1.01.2020 r. sprzedaż paliw, usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji,
– 1.07.2020 r. usługi gastronomiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla,
– 1.01.2021 r. branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu).

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi wyżej branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania. W przypadku kas z papierowym zapisem kopii  do czasu wymiany pamięci fiskalnej .

Jednocześnie wprowadzono terminy, po których nie będzie można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Nadal będzie jednak można ich używać. 

Terminy te są następujące:
– 31 grudnia 2022 r. dla kas z elektronicznym zapisem kopii,
– 31 sierpnia 2019 r. dla kas z papierowym zapisem kopii.

Razem z wejściem w życie ustawy wprowadzającej kasy on-line, zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to określa nowe zasady używania kas on-line oraz dla kas starego typu. Przepis wprowadza też nowe obowiązki dla użytkowników wszystkich rodzajów kas.

Przydatne pliki do pobrania: 

Broszura Kasy Onl