Optima KH oraz Kadry i Płace w przedsiębiorstwie budowlanym

Moduły Optimy - Księgowość, Faktury, Kadry i Płace w firmie budowlanej UW Service 

Firma UW Service działa w branży budowlanej od 1988 r. Specjalizuje się w budowie obiektów hydrotechnicznych. Zatrudnia ponad 100 osób, inżynierów, spacjalistów, nurków, operatorów specjalistycznych maszyn budowlanych.

(List referencyjny)

details-images

Dla potrzeb biura zostało zakupione, zainstalowane i wdrożone zgodnie z profilem działalności przedsiębiorstwa i oczekiwaniami właścicieli oprogramowanie dla firm Comarch Optima. Wybrane moduły programu Comarch Optima to Kadry i Płace, Kasa i Bank oraz Księgowość kontowa w pełnej wersji. Wdrożenie zostało poprzedzone jak zawsze dokładnym przeznalizowaniem wymagań dla tego typu podmiotu. Specyfika branży postawiła przed nami pewne wyzwanie. Cel - usprawnienie pracy działów: księgowości i kadrowo-płacowego został osiągnięty. Tym samym skomplikowane w naliczaniu rozliczenia z pracownikami i poźniejsze ich ewidencjonowanie w systemie, prowadzone są w sposób prosty i zajmujący mniej czasu. Dodatkowa korzyść w postaci preliminarza płatności ułatwiła planowanie i realizowanie wydatków przez kierwonictwo firmy.